Vendors Of Türkiye

Ana Kategori

Kategorileri Keşfedin

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

VOT HARMONİ GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirketimiz”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ve diğer uygulanabilir mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

VERİ SORUMLUSU

Kanun’un uygulanması bakımından Mansuroğlu Mah. 286/3 Sok. No:14b Bayraklı – İzmir adresinde mukim VOT HARMONİ GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı Şirketimiz veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak; Kullanıcı Adı, Ad, Soyad, Ticari Unvan, İşletme Adı, Vergi Dairesi ve Numarası, Adres, E-posta, Şifre ve Telefon Numarası verileriniz; üyeliğinizin oluşturulması, Şirketimiz ve web sitemiz aracılığıyla hizmet alabilmeniz, hizmet alan profilleriyle eşleşebilmeniz ve genel olarak iştigal konumuza ilişkin tüm gerekli hizmet ve işlemleri karşılıklı ifa edebilmemiz amaçlarıyla açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.

Ayrıca; Kullanıcı Adı, Ad, Soyad, Ticari Unvan, İşletme Adı, Vergi Dairesi ve Numarası, Adres, E-posta, Şifre ve Telefon Numarası verileriniz; hizmet alanınıza uygun potansiyel müşterilerden sizleri haberdar etmek, ticari iletişim, bülten gönderimi ve genel olarak satış, pazarlama ve kampanya süreçlerimizi yerine getirmek amaçlarıyla açık rızanıza istinaden işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz; Kullanıcı Adı, Ad, Soyad, Ticari Unvan, İşletme Adı, Vergi Dairesi ve Numarası, Adres, E-posta, Şifre ve Telefon Numarası bilgilerinizi, web sitemizde gerekli hizmetlerin verilmesi ve altyapının sağlanması amacıyla sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma hukuki nedenine dayalı olarak bu konuda hizmet aldığımız tedarikçi şirketlerle paylaşacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kullanıcı Adı, Ad, Soyad, Ticari Unvan, İşletme Adı, Vergi Dairesi ve Numarası, Adres, E-posta, Şifre ve Telefon Numarası verileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma hukuki sebebine ve diğer durumlarda açık rızanıza dayalı olarak elektronik ortamda toplanmaktadır

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar Kanun’un 11. Maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak; Mansuroğlu Mah. 286/3 Sok. No:14b Bayraklı – İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Group 294
VOT Harmoni Grup Danışmanlık İletişim Satış Ltd. Şti.
Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. 286/3 Sok. No. 14B Bayraklı - Bornova / İzmir
Bizi Takip Edin
© 2023 VOT - All rights reserved.